Az alábbi szakmai kérdésekben tudok segítséget nyújtani:

Üzemterv készítés

Erdőtervezés

Nagy területű erdőleltározás

Termőhelyfeltárás

Erdőtelepítési tervek

Erdőérték számítás, erdőértékelés

Erdei kárértékelés, kárérték számítás

Erdei károk meghatározása

Erdei vadkár

Élőfa statikai számítások

Egyes fák stabilitásának vizsgálata

Fák egészségi állapotának vizsgálata

Tájrendezési tervek, tájtervezés

Erdészeti rekultiváció

Fatömegfelvétel

Erdőbecslés

Fakitermelések határának kitűzése, és ellenőrzése

Egyszerűsített terepi geodéziai mérések

Erdészeti szaktanácsadás

Erdőgazdálkodói feladatok támogatása


Üzemterv készítés

Amennyiben jogszerűen szeretne erdőgazdálkodói tevékenységet végezni, szüksége van üzemtervre.

Ezt elkészíti Önnek az Erdészeti Hatóság, de készíttethet üzemtervet külső személyt megbízva, de ezt a Hatóságnak engedélyezni kell.
A jelenlegi jogi szabályozás szerint Önnek minden évben fakitermelési munkák végzésekor az éves tervezett tevékenységet be kell jelenteni.

Az előtérbe kerülő természetszerű erdőkezelés nagy szakmai tapasztalatot igényel.
Vállalom Erdészeti üzemtervek készítését bármely gazdálkodói egységre és ehhez kapcsolódóan éves tervezést. A vágásbesorolások döntésében is tudok segítséget nyújtani.
Új gazdálkodói egység kialakításakor a teljes gazdálkodói területet vizsgálni kell, a gazdával együttműködve leht egy egység hozamait tervszinten beállítani.

[vissza]

Erdőtervezés

Nagyobb területi egységek, ahol nincs igény a pontos részletenkénti tervadatokra ott erdőtervezést végzünk. Itt a hosszú távú folyamatok, igények ütköztetése lényeges. Egy-egy régió, kistérség erdészeti koncepciójának kialakításában tudok véleményt alkotni.

Léteznek olyan területek határainkon túl, ahol erdőtervek nincsenek. Ezeken a területeken a tervek készítése és a gazdálkodói egység kialakítása fontos szempont a gazdálkodás tervezhetősége és folyamatossága miatt.
Megfelelő szakmai előkészítéssel használható tervek készíthetők.

[vissza]

Termőhely feltárás

Ha nem érti, miért nem úgy fejlődik az Ön által ültetett növény akár kisebb terület egységen belül, akkor nagy valószínűséggel a talajban kell a választ megtalálni kérdéseire.

Ha kíváncsi mi az a fa, fafaj, ami a talaj fatermőképességét leginkább kihasználja, a talaj adottságaiban kell a válasz keresnünk.
Sok esetben tapasztalható a kialakult termőhely mozaikossága. Szabdalt területeken akár méterenként is változhat a termőhely. Sík területen a térszint minimális változása is okozhat termőhelyi különbségeket. Megfigyelhető, hogy térszint csökkenés esetén a mélyebben fekvő területek lefolyástalanná válnak. Laza talajok esetén a térszint csökkenés jobb vízellátást biztosít.
A termőhely ilyen változékonysága befolyásolja az ültetett növényzet tápanyagfelvételét, fejlődését, vitalitását.

A termőhely vizsgálata sok esetben elengedhetetlen a környezeti tényezők változása miatt.
termőhelyfeltárás

[vissza]

Erdőtelepítési terv

Erdőt szeretne telepíteni? Pályázhat EU-s támogatásra, de megvalósíthatja erdőtelepítését önerőből is.

Erdő létesítését az Erdészeti Hatóságnak engedélyezni kell. A szabad rendelkezésű erdőket és a fásítások létesítését engedélyezni kell. Új területek esetében a területekre erdőtelepítési tervet kell készíttetni.

Ha erdőtelepítési támogatásra pályázunk, vagy szabad rendelkezésű erdőt létesítünk, elengedhetetlen az erdőtelepítési terv készítés. Európai Uniós csatlakozásunk után a pályázati feltételek megszigorodtak. Fontos a rendeletben meghatározott összes résztervet elkészíttetni. Alapvető követelmény, hogy az erdőtelepítéssel érintett területről termőhelyfeltárás készüljön. Ekkor tudjuk csak a megfelelő faállománytípust kiválasztani. A faállománytípus kiválasztása után, a kiviteli terveket is el kell készíteni. Eldönthetjük hogy vadvédelmi kerítésre pályázunk-e.

Erdőtelepítés erdősítés

[vissza]

Erdőértékelés, erdőérték számítás, erdőértékbecslés

Eladná erdejét? Erdőt venne? Kíváncsi mennyit ér erdő ingatlana valójában?

Erdeink adás-vétele jelenleg az eladó és a vevő alkujától függ. Általában egyik fél sem veszi figyelembe az erdő valódi értékét.
Az erdő valódi értékét mind a termőtalaj, mind a rajt lévő faállomány befolyásolja. A talaj értékét a talaj hosszú távú fatermelési képességével tudjuk leírni. A faállomány értéke pedig a kortól függően változik.

Az erdők értéke függ a tulajdonviszonyoktól kortól és sok egyéb tényezőtől is. Olyan tulajdonrészeknek melynek csak minimális aránya van, annak is kell bizonyos névleges értéket adni.

Fiatal erdőkben nincs számottevő értékesíthető faanyag, így az érték a faállomány előállításának költségétől függ, de a jövőben elvárható haszon is befolyásoló tényező lehet. Idősebb erdők esetén az érték a kitermelhető választékok hozamok és a rárakódott költségek különbségével képezhető.

[vissza]

vadkár értékelés

Erdei vadkár

Lerágja a vad a csemeték hajtásait? Dagonyák környékén ledörzsöli a disznó a kérget fáiról?

Erdeink nehezen képzelhetők el vad nélkül. Az ökológiai egyensúlyban mind az erdő, mind a vad beleszámít. Szakirodalmi adatok szerint jelenleg az erdő vadeltartó képességénél nagyobb a vadlétszám erdeinkben. Ennek nyomait megtaláljuk a fiatalosokban, a középkorú állományokban, de az idős erdőkben is.
Az erdő természetes felújításának egyik hátráltatója szintén a magas vadlétszám. A fiatalosokban a rügyek lerágása, valamint a kéreg lehántása jelent növedékkiesést. Idősebb erdőkben főleg dagonyák körül találkozhatunk dörzsölési kárral.

A vad által okozott kár mértéke számítható, de a megelőzés mindennél költségkímélőbb. Szívesen nyújtok segítséget a vad által okozott kár megállapításában, de a megelőzés kérdéseiben is tudok tanácsot adni.
Túlzott mértékű vadkárért az okozónak felelni kell

[vissza]

Kárértékelés

Ellopták fáját? Leégett erdeje? Külső hatásra erdeje értéke csökken? Korlátozások miatt nem tudja erdeje hozamait kivenni?

Amennyiben meghatározzuk az erdőben észlelhető károsítást, megmondható, hogy az a jövő állományára milyen hatással van. Lehetséges a növedékkiesés, a minőségi romlás, vagy egyszerűen eltűnt faanyag. Ezzel az erdő értéke csökken.

Ha a termőhelyi adottságok megfelelőek, akkor a károsításokat a faállományok jobban elviselik, így az értékcsökkenés is csak csekély mértékű.

Amikor nem tudja rendeltetésszerűen használni erdejét, akkor önnek ebből kára származik. Érvényesítheti kárigényét, ha tudja, mekkora kár érte Önt. Pontosan meghatározható mennyi a növedékkiesésből, minőségi romlásból eredő kár. Számításaimban kitérek minden értékelhető körülményre.

[vissza]

Cryphonectria

Erdei károk meghatározása

Valami rendellenességet észlel az erdő fáin? Mi veti vissza a csemeték fejlődését? Vajon milyen kártevők károsítják erdejét? Hogy előzhető meg a károkozás, hogy csökkenthető minimálisra a károsítás kockázata?

A természet közeli erdő megfelelő ökológiai környezetben, stabil ökoszisztémát alkot. Amennyiben a külső környezet megváltozik gyakran az addig együtt élő életközösség egyensúlya felborul. Ekkor a fák ellenálló képessége lecsökken, a paraziták, betegségek elszaporodhatnak. Ha tudni akarjuk, hogyan védjük ki a károsításokat, ismerni kell a károkozás forrását, lehetséges hatásait. Hosszú távon is elkerülhetők az erdei károsítások, megfelelő odafigyeléssel és az erdő helyes kezelésével.

[vissza]

Egyes fák stabilitásának vizsgálata, Élő fa statikai számítások, fadőlés vizsgálata

Dőlt már fa autójára, kerítésére, házára? Úgy érzi a környezetében lévő fa veszélyezteti ingó, vagy ingatlan vagyonát?

Minden élő fa a növekedése során megtartja stabilitását. Amennyiben változnak a külső környezeti hatások, előfordul, hogy ez a stabilitás felborul és a fa kidőlhet. Veszélyeztetve ezzel az élő és élettelen környezetet.

Külső környezeti hatás a szél, a talajkohézió csökkenés, gyökéreltávolítás miatti hatékony gyökérterület csökkenés, a stabilitás elvesztését okozza, ha betegség következtében a fatest szilárdsága csökken, vagy a gyökérzet elhal. Mindezek rendkívül fontos szempontok az épített, mesterséges környezetben, ahol fák kidőlése nagy anyagi károkat is okozhat.

Minden egyes fa stabilitása meghatározható. Számíthatók azok a környezeti hatások is amelyben a fák stabilitása, lecsökken akár oly mértékig, hogy baleset is bekövetkezhet. A faállékonyság számítható. Esetleges balesetek után megmondható, hogy a stabilitás csökkenés milyen okokra vezethető vissza.

Aki felelős a város fái, út menti fák, parkerdei létesítmények megőrzéséért annak tudnia kell, hogy nem jelentenek-e veszélyt a fák a lakókra, látogatókra. A fák stabilitása meghatározható, számítható. Ne veszélyeztessük feleslegesen környezetünket!

a hatékony gyökérterület és a fa kapcsolata

[vissza]

Tájrendezési tervek, tájtervezés, erdészeti rekultiváció

Az általunk létesített mesterséges környezet leggyakrabban a természet rovására épül. Az építkezésekhez sokszor szükséges a táj ideiglenes igénybevétele. Az ideiglenes létesítmények az építkezés után felszámolásra kerülnek és az eredeti állapotot vissza kell állítani. Ehhez szükség van rekultivációs tervekre.

A táj, mint erőforrás szerepe napjainkban felértékelődött. Felelősség és számtalan lehetőség rejlik a körülöttünk lévő környezetben. A régóta nem használt mezőgazdasági létesítmények tájba illesztése, a birtokoktestek közt kialakítható fásítások, az energia ültetvények monokultúráinak fellazítása, az erdei ököszisztémék növelése mind a tájrendezés feladata.

erdészeti rekultiváció

[vissza]

Fatömegfelvétel, erdőbecslés

Kíváncsi mennyi fa van pontosan erdejében? Érdekli mennyi fát vágtak ki fakitermeléskor?

Minden erdészeti tervezéshez a legszükségesebb adat a fatömeg és az egyéb állapotjellemzők. A fatömeg meghatározás pontossága a felvételezési mód megválasztásától függ. A legpontosabb adatot a törzsenkénti felvétel adja. A minden egyes fa térfogatát, átmérőjének és magasságának ismeretében tudjuk meghatározni. Mintavételen alapuló felvételi módok a Prodán próba, körös mintavétel. Ezek esetében ügyelni kell a mintavételi hálózat helyes meghatározására, hogy a fafajok viszonyított elegyaránya is megfelelő legyen. A szögszámláló mintavétel az adott faállomány hektáronkénti körlapösszegét adja. A fatömegtáblás és az átlagfás becslés grafikus és numerikus fatermési táblák segítségével adja az állomány fatömegét.

[vissza]

Fakitermelések határának kitűzése, és ellenőrzése

A területi korlátozások, vagy a magántulajdonosok anyagi érdekei miatt megnőtt a részterületes fakitermelések aránya. A részterület sok esetben nehezen behatárolható, de akár rendelkezésre álló terület adat alapján az igénybe vehető terület határozható és kitűzhető.

[vissza]

Egyszerűsített terepi geodéziai mérések

A birtokviszonyok tagoltsága miatt fokozott figyelemmel kell lenni a birtokhatárokra. Sokkal jobb a fakitermelés orán megegyezni a szomszéd tulajdonossal a vitás kérdésekben mint utólag bizonygatni kinek-kinek az igazát. A birtokhatárok egyszerűbb geodéziai mérésekkel ellnőrizhetők. Inkább el kell hagyni egy biztonsági sávot lemondva egy minimális haszonról, mint hosszú távon veszekedni milyik fa kié lehetett.

GPS mérés

[vissza]

Erdészeti szaktanácsadás

Az erdő egy komplex rendszer, sok olyan tulajdonsággal, mely egy laikus számára nehezen felismerhető. az összefüggő részrendszerek alkotják az erdő teljes és valódi lényegét.
A szabályozó környezet is sokrétű. Sok olyan jogszabály van mely egy-egy részterület lehetőségeit szabályozza. Ezért is elengedhetetlen ezek ismerete, a biztonságos és szakszerű gazdálkodáshoz, vagy csak az erdő megismeráéséhez.
Sok különböző támogatás létezik mely szintén részfeladatokat jelent és szabályoz. Ezek ismerete lényeges kérdés támogatások igénybe vétele szempontjából. Folyamatos elemzés és ismeret szükséges a legcélszerűbb támogatások igénybevételéhez.

[vissza]

Erdőgazdálkodói feladatok támogatása

Az erdő tulajdontól az első fa kidöntéséig számtalan olyan kötelező feladatot kell teljesíteni az Erdészeti Hatóság felé, mely jelentős odafigyelést és sok papírmunkát igényel.
Az erdőterületeken egyre sokrétűbb feladatot kell egy erdőgazdálkodónak megoldani. Sokszor a szakirányító erdész leterheltsége sem ad lehetőséget arra, hogy új módszereket, vagy más elveket próbáljanak ki az erdőgazdálkodásban. Az erdőben rendelkezésre álló munkaerő változásával óhatatlanul újabb módszerekkel lehet a versenyképességet fenntartani és a jövedelmezőséget segíteni.
Az erőgazdálkodó üzemméretének változásával a feladatok és a lehetőségek is változnak. Ezek felismerése és a megfelelő válaszok kiválasztása sok esetben jelentős kihívást jelentenek.

[vissza]

www.erdoszakerto.hu