erdészeti szakértő, szakértés, erdőértékelés, erdőérték, becslés, üzemterv, termőhelyfeltárás, erdőtelepítés, erdei károk, kárértékelés, fadőlés, tájrendezés, rekultiváció, fatömegfelvétel, Ádám Dénes

Az erdővel, fával összefüggő szakmai kifejezések sokszor nehezen érthetők a társadalom széles rétegeinek. A tevékenységi körömet igyekszem úgy megmagyrázni, hogy mindenki megtalálja a problémájára a választ. A kédésfelvetéseim újabb kérdéseket ébreszthetek, de tisztázni kell a kritikus pontokat!

A szakember megkeresése elengedhetetlen!

Erdőterülete van és szeretne gazdálkodni, mik a teendők?

 • Tájékozódjon van-e már erdőgazdálkodó
 • Keresse fel az illetékes erdészeti hatóságot, tájékozódjon távlati lehetőségeiről
 • Tölse ki a megfelelő nyomtatványokat
 • Reisztráltassa magát erdőgazdálkodóként
 • Üzemtervét rendelje meg ha megfelelők a kitermelési lehetőségek

Erdőgazdálkodóként szeretné az üzemtervét módosítani:

 • Határozza meg a módosítás célját!
 • Tisztázza védett-e a terület?
 • A tervadatokon akar módosítani?
 • Állapotadatok megfelelőek-e?

Szántó, vagy rét területe van melyet szeretne erdősíteni

 • Tisztázni kell kíván-e támogatást igénybe venni
 • A fafajmegválasztás hosszú távon befolyásolja a sikert, de kudarchoz is vezethet
 • Szabad rendelkezésű erdőt, vagy fásítást kíván-e létesíteni?
 • A termőhelyfeltárás elengedhetetlen!

Veszélyezteti egy öreg fa a környezetét

 • Mérje fel valóban veszélyes-e a fa, indokolatlanul ne csökkentsük a zöld felületet!
 • Életveszély esetében cselekedni kell!
 • Tárgyi eszközökben eshet-e kár
 • Mekkora a fa?
 • Hány éves lehet
 • A környezetben vannak e hasonló egyedek?

Fiatal telepített erdő növekedése elmarad az elvárhatótól, mi lehet az oka?

 • Mozaikos a termőhely
 • Nem megfelelő telepített fafaj
 • Hibás erdőtelepítési terv
 • A termőhelyvizsgálat sok kérdésre választ adhat

Az erdősítésében jelentős vadkárt észlelt.

 • Melyik a felelős vadásztársaság
 • Kezdeményezze a jegyzői eljárást a vadkár megállapításához
 • Vegye fel a kapcsolatot a környék gazdálkodóival, többen többet érhetnek el!
 • Megegyezés híányában csak bíróságon keresztül tudja a vadkár igényét érvényesíteni

Kíváncsi arra, mennyi fa van erejében?

 • Fakitermelések tervezésénél, vagy a vagyon felértékelésénél elengedhetetlen a fatömeg pontos ismerete
 • Ha költségvetési, bevételi tervet akar készíteni, ahhoz is szükséges a fatömeg alapján készített bevételi terv
 • Fakitermeléskor megeshet, hogy nem kerül kifizetésre a fakitermelési díj, utólagos felvétellel megállapítható mennyi lett volna a reális munkadíj

Eladná erdőtulajdonát, vagy csak kíváncsi mennyit ér?

 • Akár lábon való eladáskor, vagy a teljes vagyonátadáskor érdemes ismerni az erdő reális értékét
 • Az erdőérték dinamikusan változik az erdő élete során
 • Az erdő értékét sok tényező befolyásolja
 • A számítások akár a pontos értéket, akár becsült értéket is adhatnak, mindig tisztázni kell a számítások célját!

Erdőt vásárolna, vajon megéri-e?

 • Az erdő árát rengeteg tényező befolyásolja
 • Érdemes vizsgálni, mennyit érdemes kiadni
 • Befektetési céllal vásárolva megéri?
 • Értékarányos-e a befektetés?

Megosztanák osztatlan közös erdejüket?

 • Tisztázni kell mekkora tulajdoni hányaddal bírnak
 • Nincs e törvényi akadálya a megosztásnak
 • Erdőértékelés minden esetben célszerű az érték egyenlőség biztosítása miatt!
 • Törekedjen a megegyezésre, mert a megosztáshoz 100% egyetértés szükséges

Falopás történt erdejében?

 • Először tegyen feljelentést az illetékes rendőrségen!
 • Jelentse az Erdészeti Hatóság felé a falopás tényét
 • A tulajdonosokkal való elszámolás érdekében fontos a kitermelt fatömeg értékének ismerete
 • Ha ismeri az elkövetőt és peren kívül meg tudnak egyezni, értékeltesse fel a famennyiséget hogy legyen alapja a megegyezésnek

Hol az erdőrészlet határ, meddig vághatjuk az erdőnket?

 • A magántulajdon alkotmányos alapjog, vigyázzunk arra, hogy fakitermeléskor nehogy belevágjunk más erdőterületébe
 • GPS méréssel könnyedén meghatározható a határ
 • Erdészeti térképek alapján a résztelrületes fakitermelések határai is kitűzhetők
 • Okosabb dolog lemondani a vitatható határ közelében lévő fáról, mint utólag egyezkedni!

Mennyit lehet kihozni a fakitermelésből?

 • A gazdálkodónak, tulajdonosnak mindig a legnagyobb kihozatalra kell törekedni
 • Fakitemelés előtti üzleti tervezéshez a fakitermelési lehetőségek értékelése lényeges tényező
 • Lábon való eladás alapja is lehet a fakitermelési lehetőség ismerete!

Szükséges-e az erdészetben növényvédelem?

 • Az erdővel a kártevők, fogysztók is együtt élnek
 • Mi ellen érdemes védekezni
 • Milyen károsítást képes elviselni az erdő
 • A védekezés költsége fedezi-e a várható hosszú távú hasznot?

Rádőlt egy fa autójára, házára, kerítésére...?

 • Hol történ a baleset, ki lehet a fa tulajdonosa?
 • Készítsen minél több fényképet a balesetkor, mert az utcáról hamar elviszik a kidőlt fát később már nehezen rekonstuálhatók a fa adatai
 • A fényképek mellett mérni is érdemes, az utólagos számításokat megkönnyíti, ha tud mérjen: magasságot, tőátmérőt, koronahosszat, koronaátmérőt, győkérhosszat, földlabda átmérőt
 • Volt e korhadás a látható részeken?
 • A kidőlt fa tuskója nagyon sokat elárul, ezt is le kell fényképezni.
 • A környezet képe is meghatározó lehet, rengeteg információt hordoz
 • Hatósági intézkedés esetén a szemle jegyzőkönyvet kérje el!
 • Tákékozódjon volt a a fa gyökerét érintő bármiféle építési munka a környéken

www.erdoszakerto.hu