Termőhely feltárás

Ha nem érti, miért nem úgy fejlődik az Ön által ültetett növény akár kisebb terület egységen belül, akkor nagy valószínűséggel a talajban kell a választ megtalálni kérdéseire.

Problémák lehetnek mert:
  • Mozaikos a termőhely
  • Nem megfelelő telepített fafaj
  • Hibás a korábbi erdőtelepítési terv
  • A termőhelyvizsgálat sok kérdésre választ adhat

Ha kíváncsi mi az a fa, fafaj, ami a talaj fatermőképességét leginkább kihasználja, a talaj adottságaiban kell a válasz keresnünk.
Sok esetben tapasztalható a kialakult termőhely mozaikossága. Szabdalt területeken akár méterenként is változhat a termőhely. Sík területen a térszint minimális változása is okozhat termőhelyi különbségeket. Megfigyelhető, hogy térszint csökkenés esetén a mélyebben fekvő területek lefolyástalanná válnak. Laza talajok esetén a térszint csökkenés jobb vízellátást biztosít.
A termőhely ilyen változékonysága befolyásolja az ültetett növényzet tápanyagfelvételét, fejlődését, vitalitását.

A termőhely vizsgálata sok esetben elengedhetetlen a környezeti tényezők változása miatt.